#MirasımTürkiye

Anadolu Serüvenimiz

Jolly olarak bugüne kadar Türkiye’nin zengin mirasının tanıtımı için çalıştık.


Sahip olduğumuz doğal ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve korunması için üzerimize düşen çok şey olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar Türkiye’nin zengin mirasının tanıtımı için çalıştık. Şimdi bu mirasın gelecek nesillere korunarak aktarılması için bir bilinçlendirme kampanyası başlatıyoruz.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile 2020 yılında yerel paydaşları ve halkı “sürdürülebilir turizm” konusunda bilinçlendirmek için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. UNDP ortaklığımızın ana odağı, ziyaretçiler tarafında sorumlu gezgin bilincinin oluşması iken, yerel paydaşlarda da sürdürülebilir turizm ekseninde kapasite artışının sağlanması olacak. Bu yolculuğumuzun başarıya ulaşması için fikir önderlerinin, çevre & kültür kuruluşlarının ve sorumlu bireylerin katkı ve desteğine ihtiyacımız var. Harekete geçmek için haydi sen de bize katıl!

Ziyaret ettiğimiz bölgelerde yerel işletmeleri destekleyerek istihdama katkı sağlıyoruz.

Toplumsal ve kültürel değerlerin korunmasına ve kitleler ile buluşmasına aracı oluyoruz.

Yerel ekonominin desteklenmesini sağlıyoruz.


 

Tükenmekte olan meslekleri ve el sanatlarını misafirlerimizle buluşturuyoruz.

Yerel lezzetlerin ziyaretçiler ile buluşturulmasına aracı oluyoruz.

 

Yerel işletmelerde kadın gücüne önem veriyoruz.