#MirasımTürkiye

Amacımız


Jolly ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığıyla sürdürülebilir turizm alanında farkındalık oluşturmak amacıyla uzun soluklu bir yolculuğa çıktık. Çevre bilincini kapsayan, yeşil büyümeyi teşvik eden, çevreyi koruyan, biyolojik çeşitliliğe, ekosistemlere ve kültürel çeşitliliğe saygı duyan ve yerel toplulukların refahını ve geçim kaynaklarını iyileştiren sürdürülebilir turizm faaliyetleri yürüteceğiz. Bu kapsamda, çocukların ve ailelerinin, yöre halkının kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir turizm ilkelerinin benimsenmesi konusunda kapasitelerinin arttırılmasını, çocuk dostu turizm anlayışının yaygınlaştırılmasını, doğal ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını ve böylece Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sunmayı hedefliyoruz.

Son birkaç yılda sadece tek bir dünyamız olduğunu ve onu korumamız gerektiğini çok iyi anladık. Türkiye’de çevreye duyarlı bir turizm anlayışı için sürdürülebilir turizmi geliştirerek, turizmin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeye, turizmin yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına, ev sahipleri ile ziyaretçilerin yaşam kalitelerini artırmak için ortak hareket etmeliyiz. Talebin arzı önemli ölçüde yönlendirdiği günümüzde en önemli olanın ‘sorumlu turist’ olma bilincinin gelişmesi ve geliştirilmesi olduğuna inanıyoruz. Çevreye duyarlı bir turizm anlayışı ile hareket ederek ortak mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. Bunun için doğa dostu ulaşım yöntemleri kullanmak, çevreyi tahrip etmeyen konaklama türlerini tercih etmek, ziyaret ettiğimiz yerlerde çevreyi kirletmemek ve biyoçeşitliliğe zarar vermemek, dikkat edilmesi gereken temel unsurlardan.

Konaklayacağınız tesisi; bisiklet kiralama, tesise araba kullanmadan gidilebilir olması, yerel ekonomiyi destekleme, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma, ekolojik temizlik ürünleri kullanma, atıkların geri dönüştürülmesi, kullanılan eşyaların ileri dönüştürülmüş olması ve hatta bu tesisin çevre koruma faaliyetlerine destek verip vermediğini bile belirlemek bizim elimizde. Sürdürülebilir turizm yaklaşımını yaygınlaştırmak, işletmeleri bu anlamda dönüştürmek, kitle turizminde alınabilecek önlemleri almak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak için hayati önem taşıyor. Sorumlu turist bilinci ile hareket ederek siz de hedeflerimizi gerçekleştirmemizde bize yardım edebilirsiniz.